Sivu 1/5

Syntitesti

Lähetetty: To Kesä 29, 2006 1:15 am
Kirjoittaja Nadja
Testejä~~~! XD

http://www.yle.fi/pyhatjapahat/testi.html

Hyveitä:

Oikeudenmukaisuus
Suhteellisuuden taju
Lojaalisuus

Syntejä:

Huumorintajuttomuus
Hengen velttous
Ylpeys

Hyveitä:

Oikeudenmukaisuus: 15
Suhteellisuuden taju: 12
Lojaalisuus: 9
Pyhä huolettomuus: 8
Urhoollisuus: 8
Jalo joutilaisuus: 7
Kohtuullisuus: 7
Anteeksiantavaisuus: 6
Viisaus: 6
Hiljainen tieto: 5
Rakkaus: 5

Syntejä:

Huumorintajuttomuus: 11
Hengen velttous: 10
Ylpeys: 10
Kateus: 8
Murehtiminen: 7
Vihamielisyys: 7
Hekumallisuus: 6
Välinpitämättömyys: 6
Ahneus: 3
Tietämättömyys: 1
Vatsan palvonta: 0


Oonko mä Huumorintajuton? :O

Lähetetty: To Kesä 29, 2006 1:22 am
Kirjoittaja Orkrist
Hyveitä:

Oikeudenmukaisuus: 16
Urhoollisuus: 16
Suhteellisuuden taju: 12
Rakkaus: 11
Anteeksiantavaisuus: 9
Kohtuullisuus: 9
Pyhä huolettomuus: 9
Jalo joutilaisuus: 8
Lojaalisuus: 7
Hiljainen tieto: 6
Viisaus: 4

Syntejä:

Huumorintajuttomuus: 8
Ylpeys: 8
Murehtiminen: 7
Hekumallisuus: 6
Kateus: 6
Vatsan palvonta: 6
Välinpitämättömyys: 6
Hengen velttous: 4
Vihamielisyys: 4
Ahneus: 0
Tietämättömyys: 0

Eli olen huumorintajuton, koska en käytä alkoholia? Ja mitä on vatsan palvonta? :DD

Lähetetty: To Kesä 29, 2006 1:51 am
Kirjoittaja Fanyare
Hyveitä:

Oikeudenmukaisuus: 12
Suhteellisuuden taju: 12
Hiljainen tieto: 10
Pyhä huolettomuus: 10
Anteeksiantavaisuus: 8
Lojaalisuus: 8
Rakkaus: 8
Urhoollisuus: 8
Jalo joutilaisuus: 6
Viisaus: 6
Kohtuullisuus: 5

Syntejä:

Ylpeys: 12
Vihamielisyys: 9
Hengen velttous: 8
Kateus: 8
Huumorintajuttomuus: 6
Murehtiminen: 6
Tietämättömyys: 5
Vatsan palvonta: 4
Hekumallisuus: 3
Ahneus: 2
Välinpitämättömyys: 2

Ja jos absolutismi lasketaan huumorintajuttomuudeksi, niin tuo testi voisi haistaa pitkän p*skan. Ja mitä on vatsan palvonta? XD

Lähetetty: To Kesä 29, 2006 10:01 am
Kirjoittaja Evil
Hyveitä:

Oikeudenmukaisuus
Suhteellisuuden taju
Pyhä huolettomuus

Syntejä:

Vihamielisyys
Huumorintajuttomuus
Kateus
Hyveitä:

Oikeudenmukaisuus: 17
Suhteellisuuden taju: 14
Pyhä huolettomuus: 13
Urhoollisuus: 13
Anteeksiantavaisuus: 11
Kohtuullisuus: 7
Rakkaus: 7
Lojaalisuus: 6
Hiljainen tieto: 5
Viisaus: 5
Jalo joutilaisuus: 3

Syntejä:

Vihamielisyys: 9
Huumorintajuttomuus: 8
Kateus: 7
Välinpitämättömyys: 7
Ylpeys: 7
Ahneus: 5
Murehtiminen: 4
Hengen velttous: 3
Tietämättömyys: 3
Vatsan palvonta: 3
Hekumallisuus: 2


O__o mitä? Hetkinen nyt mie oon melko Huumorintajuinen tyyppi!
ja joutilaisuus on minulle kuin elämäntapa mahtaa olla testissä joatin pahasti vikana noilla tuloksilla : DD

Lähetetty: To Kesä 29, 2006 10:59 am
Kirjoittaja Cash
Hyveitä:

Oikeudenmukaisuus
Viisaus
Lojaalisuus
Syntejä:

Vihamielisyys
Murehtiminen
TietämättömyysTestin ja koko ohjelmasarjamme lähtökohtana on ollut ajatus seitsemästä kuolemansynnistä: Ylpeys, Ahneus, Kateus, Vihamielisyys, Hekumallisuus, Vatsan palvonta ja Hengen velttous. Mutta koska ohjelmasarjan tuli täyttää yksitoista ohjelmapaikkaa, niin mukaan piti kaivaa lisää syntejä (kuolemansyntejä oli alun perin 25). Mukaan otettiin vielä Murehtiminen, Välinpitämättömyys, Tietämättömyys ja Huumorintajuttomuus.

Kuolemansynneillä on ajateltu olevan myös vastakohtansa, jokin perustavaa laatua oleva hyve. Tällä kohtaa näkemyksissä on ollut tosin paljon suurempaa kirjavuutta. Ohjelman ja testin tekijät ovat päätyneet seuraaviin ratkaisuihin: Ylpeydellä on vastahyveenään Urhoollisuus, Ahneudella Viisaus, Kateudella Oikeudenmukaisuus, Vihamielisyydellä Anteeksianto, Hekumallisuudella Rakkaus, Vatsan palvonnalla Kohtuus ja Hengen velttoudella Jalo joutilaisuus. Murehtimisen vastahyve on Pyhää huolettomuus, Välinpitämättömyyden Lojaalisuus, Tietämättömyyden Hiljainen tieto ja Huumorintajuttomuuden vastahyve on Suhteellisuudentaju.

Tästä saat lisää tietoa synneistä ja hyveistä


--------------------------------------------------------------------------------

Tarkempi tulos:

Hyveitä:

Oikeudenmukaisuus: 14
Viisaus: 12
Lojaalisuus: 8
Suhteellisuuden taju: 8
Anteeksiantavaisuus: 5
Pyhä huolettomuus: 5
Kohtuullisuus: 4
Rakkaus: 4
Hiljainen tieto: 3
Urhoollisuus: 3
Jalo joutilaisuus: 2
Syntejä:

Vihamielisyys: 20
Murehtiminen: 12
Tietämättömyys: 9
Huumorintajuttomuus: 8
Ahneus: 7
Ylpeys: 7
Hengen velttous: 6
Kateus: 6
Vatsan palvonta: 6
Välinpitämättömyys: 5
Hekumallisuus: 2


Minä olen paha ihminen... :oops:

Lähetetty: To Kesä 29, 2006 11:12 am
Kirjoittaja Arawyn
Hyveitä:

Kohtuullisuus: 16
Suhteellisuuden taju: 16
Oikeudenmukaisuus: 12
Anteeksiantavaisuus: 9
Lojaalisuus: 9
Rakkaus: 8
Hiljainen tieto: 6
Viisaus: 6
Urhoollisuus: 5
Pyhä huolettomuus: 3
Jalo joutilaisuus: 2

Syntejä:

Ylpeys: 14
Huumorintajuttomuus: 11
Murehtiminen: 10
Vihamielisyys: 10
Hengen velttous: 7
Vatsan palvonta: 7
Tietämättömyys: 3
Ahneus: 2
Hekumallisuus: 2
Kateus: 2
Välinpitämättömyys: 0

Olenko muka huumorintajuton? Pah.

Lähetetty: To Kesä 29, 2006 1:06 pm
Kirjoittaja drámella
Hyveitä:

Suhteellisuuden taju: 18
Oikeudenmukaisuus: 17
Urhoollisuus: 12
Kohtuullisuus: 10
Viisaus: 9
Jalo joutilaisuus: 7
Lojaalisuus: 7
Rakkaus: 7
Anteeksiantavaisuus: 5
Hiljainen tieto: 4
Pyhä huolettomuus: 4

Syntejä:

Ylpeys: 14
Huumorintajuttomuus: 9
Murehtiminen: 9
Kateus: 6
Vatsan palvonta: 6
Tietämättömyys: 5
Vihamielisyys: 5
Hengen velttous: 4
Välinpitämättömyys: 2
Ahneus: 1
Hekumallisuus: 1

En mie tietääkseni oo huumorintajuton O_o;

Lähetetty: To Kesä 29, 2006 1:21 pm
Kirjoittaja Lynxia
Hyveitä:

Suhteellisuuden taju: 15
Oikeudenmukaisuus: 14
Kohtuullisuus: 12
Anteeksiantavaisuus: 11
Lojaalisuus: 11
Hiljainen tieto: 7
Pyhä huolettomuus: 7
Jalo joutilaisuus: 6
Rakkaus: 5
Viisaus: 3
Urhoollisuus: 2

Syntejä:

Murehtiminen: 10
Tietämättömyys: 10
Kateus: 8
Vihamielisyys: 8
Ylpeys: 8
Hengen velttous: 6
Ahneus: 5
Välinpitämättömyys: 5
Vatsan palvonta: 4
Huumorintajuttomuus: 2
Hekumallisuus: 0

Lähetetty: To Kesä 29, 2006 2:12 pm
Kirjoittaja Mellon
Hyveitä:

Suhteellisuuden taju
Rakkaus
Viisaus

Syntejä:

Vihamielisyys
Hengen velttous
Huumorintajuttomuus

Hyveitä:

Suhteellisuuden taju: 12
Rakkaus: 10
Viisaus: 10
Oikeudenmukaisuus: 9
Jalo joutilaisuus: 8
Lojaalisuus: 8
Anteeksiantavaisuus: 7
Pyhä huolettomuus: 7
Urhoollisuus: 6
Hiljainen tieto: 5
Kohtuullisuus: 2

Syntejä:


Vihamielisyys: 16
Hengen velttous: 12
Huumorintajuttomuus: 8
Murehtiminen: 8
Ylpeys: 8
Vatsan palvonta: 6
Kateus: 5
Välinpitämättömyys: 4
Hekumallisuus: 3
Ahneus: 1
Tietämättömyys: 1

Lähetetty: To Kesä 29, 2006 2:43 pm
Kirjoittaja Sonatar
Hyveitä:

Suhteellisuuden taju: 12
Urhoollisuus: 11
Rakkaus: 10
Viisaus: 10
Lojaalisuus: 9
Oikeudenmukaisuus: 9
Jalo joutilaisuus: 8
Kohtuullisuus: 8
Anteeksiantavaisuus: 7
Hiljainen tieto: 5
Pyhä huolettomuus: 5


Syntejä:

Murehtiminen: 15
Huumorintajuttomuus: 10
Hengen velttous: 7
Kateus: 6
Vihamielisyys: 6
Ahneus: 5
Tietämättömyys: 5
Ylpeys: 5
Vatsan palvonta: 4
Hekumallisuus: 2
Välinpitämättömyys: 1

Möyh, en kyllä pidä itseäni huumorintajuttomana...

Lähetetty: To Kesä 29, 2006 2:53 pm
Kirjoittaja ian
Hyveitä:

Suhteellisuuden taju: 23
Oikeudenmukaisuus: 15
Kohtuullisuus: 13
Pyhä huolettomuus: 8
Hiljainen tieto: 7
Lojaalisuus: 7
Urhoollisuus: 7
Anteeksiantavaisuus: 6
Rakkaus: 6
Viisaus: 4
Jalo joutilaisuus: 3

Syntejä:

Hengen velttous: 14
Ylpeys: 11
Murehtiminen: 8
Vihamielisyys: 8
Vatsan palvonta: 7
Huumorintajuttomuus: 3
Välinpitämättömyys: 3
Hekumallisuus: 2
Ahneus: 0
Kateus: 0
Tietämättömyys: 0

Vatsan palvonta? Wooot? xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Lähetetty: To Kesä 29, 2006 6:10 pm
Kirjoittaja Gwaïraîs
Hyveitä:

Oikeudenmukaisuus: 14
Jalo joutilaisuus: 10
Anteeksiantavaisuus: 9
Urhoollisuus: 7
Pyhä huolettomuus: 6
Kohtuullisuus: 5
Lojaalisuus: 4
Suhteellisuuden taju: 4
Rakkaus: 3
Viisaus: 3
Hiljainen tieto: 1

Syntejä:

Ylpeys: 18
Kateus: 14
Hengen velttous: 11
Vihamielisyys: 9
Tietämättömyys: 8
Murehtiminen: 7
Vatsan palvonta: 7
Välinpitämättömyys: 7
Huumorintajuttomuus: 6
Ahneus: 3
Hekumallisuus: 2

- - - - -

Olipas aika asennoittavia kysymyksia, ja liian huonot vastausvaihtoehdot että ne olisivat kuvastaneet minua. No, ei voi mitään.

Lähetetty: To Kesä 29, 2006 7:11 pm
Kirjoittaja Nuuhku Sakura
Syntejä:

Ylpeys: 16
Huumorintajuttomuus: 10
Vatsan palvonta: 9
Vihamielisyys: 9
Hengen velttous: 7
Välinpitämättömyys: 6
Hekumallisuus: 5
Murehtiminen: 5
Kateus: 4
Tietämättömyys: 2
Ahneus: 0

Hyveet:

Suhteellisuuden taju: 18
Rakkaus: 10
Lojaalisuus: 9
Jalo joutilaisuus: 8
Oikeudenmukaisuus: 8
Kohtuullisuus: 7
Pyhä huolettomuus: 6
Urhoollisuus: 6
Hiljainen tieto: 5
Viisaus: 5
Anteeksiantavaisuus: 3

Jaahas, no hyvä on, minä olen huono antamaan anteeksi... Vaikka pyytäisinkin anteeksi, saatan olla vielä viikkoja vihainen. Hassua, sillä olen itsestäni aika ahne ihminen. (Materialisti, kun olen)
Kai tämä jollain tasolla kuvaa minua.

*Hyppää nazgul taksinsa kyytiin*

Lähetetty: To Kesä 29, 2006 8:31 pm
Kirjoittaja Frim
Hyveitä:

Suhteellisuuden taju: 12
Urhoollisuus: 9
Kohtuullisuus: 7
Jalo joutilaisuus: 6
Lojaalisuus: 6
Oikeudenmukaisuus: 6
Viisaus: 6
Hiljainen tieto: 4
Pyhä huolettomuus: 3
Rakkaus: 3
Anteeksiantavaisuus: 0

Syntejä:

Vihamielisyys: 22
Ylpeys: 17
Välinpitämättömyys: 9
Vatsan palvonta: 8
Kateus: 7
Hekumallisuus: 6
Hengen velttous: 6
Tietämättömyys: 6
Huumorintajuttomuus: 4
Murehtiminen: 4
Ahneus: 2


*viheltelyä* enkä edes ole vihamielinen ^_____^ *teroittaa kirvestään ja menee jahtaamaan testin laatijaa*

Lähetetty: To Kesä 29, 2006 8:32 pm
Kirjoittaja Hamajo
Hyveitä:

Oikeudenmukaisuus: 16
Suhteellisuuden taju: 12
Kohtuullisuus: 11
Viisaus: 11
Urhoollisuus: 9
Anteeksiantavaisuus: 6
Lojaalisuus: 6
Rakkaus: 6
Hiljainen tieto: 5
Pyhä huolettomuus: 5
Jalo joutilaisuus: 3

Syntejä:

Huumorintajuttomuus: 12
Ylpeys: 12
Ahneus: 8
Hengen velttous: 8
Murehtiminen: 8
Vihamielisyys: 8
Vatsan palvonta: 7
Kateus: 3
Hekumallisuus: 2
Välinpitämättömyys: 2
Tietämättömyys: 0